W gospodarstwie Zielonej Dolinki przeprowadzane są różne doświadczenia związane bezpośrednio lub pośrednio z rolnictwem ekologicznym.  Duża grupą doświadczeń są te związane z wpływem Kosmosu na wzrost roślin i obserwacje wpływu Bliskiego Kosmosu na pogodę na Ziemi. Każdego roku w miarę możliwości są przeprowadzane doświadczenia z wpływem Kosmosu na rośliny.    Wszystko zaczęło się w 2003 r. od małego doświadczenia na ogródku na powierzchni 3 x 3 m. Wtedy połowę tego poletka przekopano i zagrabiono w jednym dniu, a drugą połowę po 24 godzinach. Po miesiącu zaobserwowano ogromną różnicę w ilości i pokroju chwastów między obiema działeczkami.Jedynym czynnikiem, jaki zmienił się w ciągu tych 24 godzin działań, miesiąc wcześniej, było położenie Księżyca i jego przesunięcie na tle gwiazdozbiorów. Doświadczenie to zainspirowane zostało podobnymi eksperymentami przeprowadzanymi przez Panią Marię Thun i jej współpracowników w Niemczech.    
Wynik własnego doświadczenia stał się z kolei skuteczną inspiracją do kolejnych doświadczeń, ale już w warunkach polowych w gospodarstwie Zielonej Dolinki.

 ********************************************************

  Spis doświadczeń:

1/ Porównanie terminów wschodu i wzrostu poplonu ozimego żyta z wyką w zależności od terminu siewu w różnych położeniach Księżyca.

2/ Doświadczenie z wysiewami, które miało na celu stwierdzenie wpływu Księżyca w nowiu, w stosunku do danego impulsu z dnia wysiewu.

 

 

 

1/ W 2007 roku zostało przeprowadzone doświadczenie z terminami wysiewu poplonu ozimego.

Na pow. 1 ha dokonano wysiewu żyta ozimego z wyką ozimą w trzech różnych terminach. Pierwszy w terminie T1, drugi (T2) 24 godziny później, trzeci (T3) 4 dni później od terminu T1. Terminy ustalano, jako środkowe położenie Księżyca w kolejnych gwiazdozbiorach, zaczynając od znaku liścia (T1),poprzez kwiat (T2), a następnie w znaku korzenia (T3). Pierwszy efekt zaobserwowano podczas wschodów.

Pełne wschody z wysiewu w czasie T1 nastąpiły po 7 dniach, z T2 po 14 dniach, a z T3 po ok. miesiącu od siewu, z tym, że tu wyraźnie było widać, że nie wykiełkowały wszystkie nasiona.

W lutym 2008 roku ponownie dokonano lustracji plantacji. Rośliny z czasu T1 były silnie rozkrzewione, bez znacznych przerw w rzędzie. Rośliny z T2 były nieznacznie mniej rozkrzewione z trochę większymi przerwami (niewielka ilość nasion nie wykiełkowała). Rośliny z terminu T3 były dużo gorzej rozkrzewione ze znacznymi przerwami w rzędach, co wskazywało na bardzo nierówne kiełkowanie nasion i nierówne wschody.

 

 

Doświadczenie z wysiewami, które miało na celu stwierdzenie wpływu Księżyca w nowiu,

w stosunku do danego impulsu z dnia wysiewu.

 
2/ Jesienią 2013 r. zostało przeprowadzone doświadczenie z wysiewami, które miało na celu stwierdzenie wpływu Księżyca w nowiu, w stosunku do danego impulsu z dnia wysiewu. W ogólnodostępnych kalendarzach księżycowych zaleca się siew po nowiu w odpowiednich dniach. Jednak w badaniach Marii Thun wykazuje się, że na glebach uprawianych biologicznie ma wpływ Księżyc wstępujący lub zstępujący, nad ruchem Księżyca od nowiu do pełni. W doświadczeniu część A zasiano gorczycę przed nowiem w dniu owocu, a część B po nowiu w dniu korzenia. Wschody były wyrównane i nie było różnic między dwoma terminami siewu. Zima była b. łagodna i w większości ciepła, gdyż planety przebywały głównie w ciepłych konstelacjach. Dopiero w styczniu wystąpił znaczniejszy mróz za sprawą Merkurego w Koziorożcu i gorczyca z części A zmarzła, gdyż była znacznie wyższa i nie była okryta kilkucentymetrową warstwą śniegu, jak to było w przypadku roślin w części B. Gorczyca na części A miała wysokość ok.23 cm, a na części B ok. 8 cm. Wynik jest o tyle zastanawiający, że rośliny z dnia owocu powinny być raczej niższe, a w doświadczeniu ich wzrost wykazuje cechy dnia liścia. Rośliny z dnia korzenia mają wysokość zbliżoną do oczekiwanych. Można z tego wysnuć wniosek, że nów mógł wpłynąć na wzrost roślin sianych przed samym zjawiskiem.  

 

3/ W 2009 roku dokonano porównania roślin w uprawy ekologicznej i konwencjonalnej. Kłosy zostały wybrane losowo, zarówno z plantacji ekologicznej, jak i z plantacji konwencjonalnej.
Kłosy konwencjonalne pobierano z różnych plantacji, ekologiczne z jednej.
W przypadku owsa, owies konwencjonalny zebrano z gleby klasy IV, a ekologiczny z klasy V-VI.

********************************************************

 
4/ W 2014 roku w okresie żniw występowały często deszcze, było ciepło i wilgotno, co nie wpływało korzystnie na dojrzałe zboża. Poniżej porównanie stopnia porażenia przez choroby grzybowe zbóż z uprawy konwencjonalnej i ekologicznej. Wyraźnie widać, że rośliny konwencjonalne są bardzo porażone
- zarówno kłosy, jak i źdźbła w przeciwieństwie do zbóż z uprawy ekologicznej, gdzie porażenie kłosów jest znikome, a źdźbła są czyste i żółte. Oprócz nawożenia, na pewno duży wpływ na porażenie ma również odmiana, która w przypadku roślin ekologicznych jest ciągle selekcjonowana i nabiera odporności i cech odmiany lokalnej.

 

 

5/ W 2015 roku powrócono do sposobów bezorkowej uprawy roli w gospodarstwie. Wcześniej też był stosowany ten system, ale ze względu na różne czynniki został zawieszony. >> wkrótce opis i zdjęcia efektów

****************************************************

6/ w 2016 roku będą prowadzone doświadczenia z zastosowaniem preparaty pokrzywowego w formie oprysków na obserwowalne cechy różnych roślin >>> zapraszam do śledzenia strony