W roku 2020 rozpoczęto:

- doświadczenia nad sposobami zabezpieczenia nasion strączkowych przed wyjadaniem przed ptaki,

- badania porównujące bezorkową i orkową metody uprawy gleby w rolnictwie ekologicznym ( rozpoczęte jesienią 2020 roku),

W roku 2020/2021:

- dalszy ciąg badań nad nawożeniem upraw gnojówkami roślinnymi.

 w miarę możliwości będą prowadzone doświadczenia:

- z ochroną roślin strączkowych przed szkodnikami strąkowymi,

- uprawę rzepaku w rolnictwie ekologicznym.