Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, jak ważna w pracach rolnika, ogrodnika, sadownika jest pogoda, a szczególnie w miarę trafna możliwość jej przewidywania. Obecnie lansuje się teorię o ociepleniu klimatu. Jednak w niektórych latach i rejonach Ziemi, trudno temu wierzyć. Zwolennicy teorii ocieplania się klimatu oskarżają człowieka, jako głównego sprawcę tego procesu. Wobec tego należy zadać pytanie: kto sprawił, że w różnych epokach Ziemi istniały okresy ciepłe, jak i okresy zlodowacenia? Myślę, że to wystarczy, aby obalić mit, że za przyczyną rzekomego ocieplania się klimatu stoi działalność człowieka. Choć nie da się ukryć, że w warunkach lokalnych (szczególnie wielkich miast) taki stan istnieje trwale, tzn. jest tam cieplej, niż np. w małych miasteczkach, czy na wsiach, właśnie za sprawą ludzkiej działalności, ale to są wyjątki. Co by nie mówić o kierunkach w jakich podąża pogoda na Ziemi to trzeba przyznać jedno, mianowicie, że w strefie umiarkowanej klimat się zmienia.
 
Podczas prowadzonych doświadczeń wpływu Bliskiego Kosmosu na wzrost roślin, zauważono, że planety w swym ruchu po niebie wpływają również na stan pogody na Ziemi. W rozważaniach teoretycznych tego wpływu można bez problemu zastosować zagadnienia fizyki z zakresu mechaniki klasycznej. jak i fizycznych podstaw meteorologii.
 
Zważywszy na mnogość zdarzeń w Kosmosie w danym czasie, mimo małej zauważalność tego dla przeciętnego obserwatora, wielość czynników wpływających na pogodę lokalnie, jak i szczególnie ogromne przedziały czasowe w jakich odbywa się ruch dalekich planet, nie jest obecnie do końca możliwe dokładne przewidzenie pogody dla danego rejonu. Jednak w czasie kilkunastu lat obserwacji udało się zauważyć pewne powtarzające się zjawiska pogodowe i odnieść je do aktualnej pogody. Na podstawie tego skromnego doświadczenia będą tu pojawiały się okresowe przewidywania pogody. Na pewno będą obarczone mniejszymi lub większymi błędami, jednak, jak zaznaczyłem to zaledwie kilkanaście lat obserwacji, a minimum czasowe dla pełniejszych obserwacji powinno wynieść 250 lat, dla danego rejonu!
 
 

 

ROK 2020
Ten rok jawi się w położeniach planet, jako suchy i raczej chłodny :(
Jedynymi położeniami wilgotnymi wydają się pewne comiesięczne  położenia Księżyca - jednak czy to  zapewni choć trochę wody? Oby.
Również pewne położenia planet mogłyby wskazywać na burze, ale czy to zapewni urodzajny deszcz, czy raczej grady i zniszczenia?
Jedyne wilgotne położenia mogące dać trochę wilgoci to:
ok. 5 do ok.27 kwietnia,
ok. 14 czerwca i ok.10 września, okres pomiędzy, może być wilgotniejszy, ale to okres żniw i wtedy powoduje zbiór wilgotnego ziarna :(
 
 
 
 
Koniec grudnia 2015/styczeń 2016 roku
 
Wszystko wskazuje na to że, pogoda pod koniec grudnia będzie mroźna i to nawet miejscami bardzo. Potrwa to do ok. 6-10 stycznia.