Dlaczego warto używać nasion z Zielonej Dolinki?

    Wszystkie nasiona wysiewane w gospodarstwie pochodzą z własnej, długoletniej, ekologicznej

hodowli, przez co nabyły cech odmian lokalnych.

Odmiany takie wyróżniają się większą odpornością na porażenie przez choroby i szkodniki, niż odmiany wyhodowane w sztucznie stworzonych warunkach hodowli konwencjonalnych, gdzie żywotność takich odmian w rejestrach nasion wynosi 3-5 lat.

W odmianach lokalnych, w wyniku wieloletniej selekcji nasion, rośliny wyrosłe z nich, radzą sobie lepiej w stresowych warunkach ostatnich lat, typu susze, mrozy, bardzo mokre lata i zdolne są do pobierania potrzebnych składników pokarmowych dla wydania dobrych jakościowo i dorodnych nasion.

Produkty z nasion odmian lokalnych są dużo zdrowsze, pożywniejsze i wpływają korzystniej na zdrowie człowieka, niż odmiany utrzymywane "przy życiu" za pomocą nawozów mineralnych i pestycydów.

W “Zielonej Dolince” uprawiane są rośliny, których nasiona mogą być przeznaczone do spożycia w postaci kiełków, płatków  itp. oraz przetworzenia na mąkę i kaszę. Zostały też wprowadzone specjalnie przygotowane nasiona pszenicy na kiełki i na tzw. trawę pszeniczną, hodowaną w warunkach domowych.

Nasiona są czyszczone na czyszczalniach, przez co pozbawione są zanieczyszczeń - nasion chwastów, resztek słomy, plew, kamieni - max. zanieczyszczenia mogą stanowić 2%.