Kalendarz księżycowy - co to jest, czym się różni, kiedy i jak stosować?

    W tym roku zrobiliśmy kalendarz księżycowy zawierający zarówno obieg syderyczny, czyli gwiazdowy, jak synodyczny, czyli miesięczny.

 Co to jest, czym się różni i kiedy stosować?

    Obieg syderyczny inaczej gwiazdowy (nad linią przerywaną) to ruch Księżyca od miejsca w danym gwiazdozbiorze do tego samego miejsca, po obiegnięciu całej ekliptyki, czyli drogi, po której widzialnie poruszają się planety i Księżyc w swym ruchu po nieboskłonie. Taki ruch trwa ok. 27 dni i 8 godzin, co widzimy na kalendarzu, gdy policzymy dni od znaczka np. V do kolejnego takiego znaczka V. Wyznacznikiem tego ruchu jest wznoszenie i się lub opadanie tarczy Księżyca w stosunku do jego położenia w dniach poprzednich. Mówimy wtedy o Księżycu wstępującym, gdy tarcza wznosi się lub zstępującym, gdy tarcza schodzi w dół. Ruch ten nie ma nic wspólnego z fazami Księżyca (pełnią kwadrami lub nowiem). Wznoszenie lub opadanie wynika z nachylenia drogi ruchu Księżyca do ekliptyki i samej ekliptyki do równika niebieskiego. Posługujemy się tu położeniem Księżyca przed danym gwiazdozbiorem i mówimy wtedy, że np. „dziś Księżyc jest przed gwiazdozbiorem Strzelca”.

W kalendarzu dla ułatwienia podano tylko dwa główne, krańcowe położenia Księżyca. Położenie, od którego następuje ruch wznoszący( wstępujący), czyli w gwiazdozbiorze Strzelca ( Księżyc najniżej nad horyzontem) określa to znaczek V i położenie w gwiazdozbiorze Bliźniąt (Księżyc najwyżej nad horyzontem), od tego momentu następuje ruch zstępujący, Księżyc opada, co określa znaczek ^. Kalendarz ten ma zastosowanie szczególnie w latach suchych i na glebach o dużej zawartości masy organicznej. Ten ruch jest jeszcze cały czas w fazie doświadczeń, ale zauważono, że w wymienionych sytuacjach (susza, masa organiczna) ruch synodyczny nie do końca się sprawdza. Logicznie można przyjąć, że ten właśnie ruch powinien mieć zdecydowane oddziaływanie na rośliny, gdyż ściśle naśladuje ruch roczny Słońca na nieboskłonie. W tym ruchu bardzo istotne oddziaływanie mają przejścia Księżyca przed poszczególnymi gwiazdozbiorami Zodiaku, które to przejścia oddziałują na poszczególne części roślin, pobudzając ich wzrost i determinują jednocześnie zakres prac pielęgnacyjnych i sam wysiew nasion (to nie zostało umieszczone na naszym kalendarzu).

 

     Obieg synodyczny (pod przerywaną linią) to ruch Księżyca od nowiu do nowiu. Trwa on ok. 29 i pół dnia, co widzimy na kalendarzu, gdy policzymy ilość dni od danej fazy np. nowiu do kolejnej takiej fazy, czyli kolejnego nowiu. To oddziaływanie Księżyca jest używane najczęściej w praktyce rolniczej i ogrodniczej. Jest tak dlatego, że określenie danego okresu jest prostsze, wystarczy spojrzeć na tarczę Księżyca i już wiemy, czy mamy pełnię, nów, czy którąś z kwadr, a tym samym wiemy, czy jest czas uprawy, siewu, owocu itd., pokazuje nam to faza Księżyca,. Ten kalendarz może być stosowany z powodzeniem w rolnictwie ekologicznym, jak i konwencjonalnym. Został przetestowany przeze mnie poprzez zbieranie przez wiele lat danych od rolników wysiewających gorczycę i inne rośliny na poplon. Ich zdumiewające opowiadania o wzroście roślin w zależności, czy wysiewali zgodnie z zaleceniem, co do odpowiedniej fazy Księżyca, czy też wysiewali w innym czasie, pozwalały wciąż przekonywać się o skuteczności i działaniu Księżyca na wzrost roślin. Gdy wysiewali w innym, nieodpowiednim czasie, byli bardzo zdumieni i zaskoczeni, gdy nagle okazywało się, że inny rolnik wysiał w dobrym czasie i rośliny wspaniale rosły, a ich albo nie wzeszły wcale, albo rosły bardzo słabo. Ten kalendarz zgadza się wtedy, gdy mamy normalne opady deszczu lub jest tych opadów nadmiar. Ten ruch Księżyca działa również na tzw. pływy morskie i oceaniczne, czyli odpływy i przypływu wód morskich i oceanicznych. Ten ruch oddziałuje wyraźnie na części rośliny, tj. faz od nowiu do pierwszej kwadry powoduje, że rośliny po wysianiu w tym okresie wytwarzają głównie liście, a słabiej owoce – gorczyca wysiana w tym czasie, wytwarza głownie liście i bardzo późno drewnieje. Czas od pierwszej kwadry do pełni wpływa korzystniej na owoce i kwiaty – wtedy gorczyca pięknie kwitnie, ale wtedy zaczyna też drewnienie łodygi. Czas od pełni do ostatniej kwadry utrudnia wzrost gorczycy, ale przy dobrych warunkach wilgotnościowych i temperaturowych jest jeszcze szansa na w miarę dobrą paszę lub poplon, szczególnie przy siewach lipcu i na początku sierpnia. Czas od ostatniej kwadry do nowiu, sprawia, że gorczyca albo nie kiełkuje, albo wyrasta bardzo słabo, szybko zaczyna kwitnąć, drewnieć, zarasta chwastami.

 

    Jeżeli mają Państwo swoje obserwacje i zechcą się nimi podzielić lub pytania to zapraszam do kontaktu meilowego.